Rekrutacja 2024

Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Uchwała nr 18/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego – III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2027/2028, 2028/2029.


Uchwała Senatu nr 18/2022 – przejdź do strony