Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Uchwała nr 12/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego – III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2027/2028

Uchwała Senatu nr 12/2021 – przejdź do strony