Rekrutacja 2024

Sztuka Numeryczna 2023

Sztuka Numeryczna ‘23 

SZTUKA  NUMERYCZNA – (POST)CYFROWE TRANSFORMACJE  

Międzynarodowy projekt artystyczno-badawczy 


Druga edycja SZTUKI NUMERYCZNEJ odbywa się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku /PATIO oraz w różnych miejscach na terenie miasta Gdańska. W dniach od 23 – 28 października 2023 r. odbędzie się cykl realizacji i interwencji artystycznych, otwartych wykładów, warsztatów, projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych, spotkań z artystami i teoretykami sztuki.

Przestrzeń eksperymentalna  – cykl spotkań, dyskusji, warsztatów z artystami i teoretykami

termin:  23 – 28.10.2023
miejsce: PATIO, Mała Zbrojownia


Plan wydarzeń – pobierz (84 KB) docx

Debata "Transformacje praktyk tworzenia, odbioru i nauczania sztuki w czasach Czwartej Rewolucji Przemysłowej"

termin: 28.10.2023 godz. 15.00
miejsce: PATIO
więcej informacji – przejdź do strony

Wystawa studencka "Sztuka Numeryczna"

wernisaż: 23.10.2023, godz. 19:00
wystawa czynna: 23.10 – 15.11.2023
miejsce: Przestrzeń Sztuki WL4, Mleczny Piotr, Stocznia Cesarska 
Instagram – przejdź do strony

Wystawa „Prze-Pro-Gra-Mo-Walność Natury”

wernisaż: 24.10.2023, godz. 14:00
wystawa czynna: 24.10 – 30.10.2023
miejsce: Mała Zbrojownia, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk
wiecej informacji – przejdź do strony

Wystawa "SZTUKA NUMERYCZNA >< VIDEO CYFROWE"

wernisaż: 26.10.2023, godz. 17:00
wystawa wirtualna czynna od: 26.10.2023
miejsce: monitory ASP w Gdańsku Wielka Zbrojownia

"SZTUCZNE KWIATY" Tomasz Skórka,

wernisaż: 26.10.2023, godz. 17:30
wystawa czynna: 26.10 – 20.11.2023
miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Targ Rakowy 5/6
więcej informacji – przejdź na stronę

 

SEKCJE TEMATYCZNE

Cyfrowe ekologie i transformacje kulturowe  

Sztuczna Inteligencja i post-cyfrowa perspektywa sztuki

 

 

Warszawa: Grzegorz Rogala, Joanna Krzysztoń

Łódź: Maciej Ożóg

Szczecin: Zbigniew Romańczuk, Aleksandra Łukaszewicz, Radek Nagay, Andreas Guskos, Arkadiusz Marcinkowski

Poznań: Andrzej Banachowicz, Katarzyna Kujawska-Murphy, Filip Wierzbicki-Nowak

Ostrawa: Tomáš Koudela

Orlean: Rafał Borkowski

Białystok/Kutaisi: Paweł Dudko 

Lizbona: José Revez

Gdańsk: Filip Ignatowicz, Robert Kaja, Adam Przybysz, Tomasz Skórka, Robert Turło, Piotr Wyrzykowski, Aleksandra Godlewska, Adriana Majdzińska 

SZTUKA NUMERYCZNA 2023
(POST)CYFROWE TRANSFORMACJE 

Projekt SZTUKA NUMERYCZNA 2023 skupiony jest na krytycznym podejściu i rozumieniu współczesnej kultury wizualnej ukształtowanej przez technologie cyfrowe w odniesieniu do zjawisk społecznych, ekologicznych i kulturowych. Centralnym miejscem tegorocznej edycji SZTUKI NUMERYCZNEJ 2023 jest PATIO i Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ponadto w różnych miejscach w Gdańsku odbędą się wydarzenia artystyczne.

Wiodącym tematem tegorocznej edycji SZTUKI NUMERYCZNEJ 2023: (POST)CYFROWE TRANSFORMACJE jest transformacja środowisk i praktyk artystycznych w znacznej mierze określonych przez rozwój sztucznej inteligencji, a także świadomość twórczą jaka wyłania się na początku XXI wieku.

Cyfrowe ekologie to cyfrowe środowiska, które stanowią przestrzeń aktywności wielu osób w zakresie pracy zawodowej, życia towarzyskiego i uczestnictwa w kulturze. Mają one transwersalny charakter względem środowisk fizycznych, łącząc się z nimi tworzą nowe przestrzenie znaczeń, sensów i wrażeń. 

Cyfrowość stanowi nie tylko narzędzie pracy, ale także środowisko pracy, w tym pracy twórczej, która przechodzi znaczącą transformację kulturową. Tę transformację do pewnego stopnia można opisać za pomocą kategorii wywodzących się z benjaminowskiej teorii kultury, podkreślającej rewolucyjną rolę materialnych środków produkcji artystycznej względem praktyki twórczej oraz w odniesieniu do rodzaju powstających dzieł, a także statusu artysty/ artystki.

Niepokoje, analogiczne względem tych, które pojawiły się w związku z wynalezieniem aparatu fotograficznego, mającym stanowić koniec nie tylko malarstwa, ale też sztuki tworzonej przez artystów, pojawiają się wokół Sztucznej Inteligencji i programów tworzących obrazy. Prowadzi to do stawiania pytań o kreatywność algorytmów i robotów działających na ich bazie, a także o to, czy artyści i artystki są nadal potrzebni.

W ramach spotkań podczas tegorocznej edycji SZTUKI NUMERYCZNEJ 2023 chcemy krytycznie przyjrzeć się tym zagadnieniom, a także zastanowić się nad perspektywą sztuki, którą nazywamy post-cyfrową, rozumiejąc ją jako sztukę nie tylko wykorzystującą narzędzia cyfrowe, ale sztukę, która odnosi się do świadomości, życia i świata ukształtowanych przez cyfrowość, a która może być i cyfrowa, i fizyczna jednocześnie.

Projekt SZTUKA NUMERYCZNA ma w swoim założeniu element poznawczy, a coroczne spotkania artystów/artystek teoretyków/teoretyczek sztuki, naukowców/naukowczyń i badaczy/badaczek współczesnej kultury wizualnej mają na celu refleksję nad wpływem technologii cyfrowych na współczesną praktykę artystyczną i naszą rzeczywistość.

Zbigniew Romańczuk, Aleksandra Łukaszewicz

SZTUKA  NUMERYCZNA – (POST)CYFROWE TRANSFORMACJE  

Międzynarodowy projekt artystyczno-badawczy 

Projekt dofinansowany przez Gdańską Fundację Rozwoju Gospodarczego, ASP w Gdańsku

To działanie jest częściowo realizowane w ramach projektu CAPHE, który otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101086391. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorki i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencja Wykonawczej ds. Badań Naukowych. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

Autorzy koncepcji: Zbigniew Romańczuk, Aleksandra Łukaszewicz

Koordynacja i organizacja projektu: Adriana Majdzińska

Motyw graficzny: Irek Kuriata

Projekty graficzne: Karolina Borkowska

Inicjatorzy projektu: Izabela Borkowska, Rafał Borkowski

Organizatorzy: WL4 Przestrzeń Sztuki ASP Gdańsk

Partnerzy: Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, ESAD Orléans, Ostravská Univerzita, Universidade de Lisboa, Uniwersytet Łódzki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 

Wydarzenie na fb – przejdź do strony

Instagram – przejdź do strony