Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Akty Prawne

AKTY PRAWNE

Ustawy

Rozporządzenia

• Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – pobierz (206 KB) pdf

Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej – pobierz (390 KB) pdf
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – pobierz (733 KB) pdf

Akty prawa wewnętrznego

Regulaminy

• Regulamin konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej (załącznik do uchwały 21/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 r.) – pobierz (869 KB) pdf
• Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (załącznik do uchwały 13/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 r.) – pobierz (691 KB) pdf

Uchwały

 • Uchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – pobierz (590 KB) pdf
 • Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz (73,7 KB) doc
 • Uchwała nr 21/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz (502 KB) pdf
 • Uchwała nr 20/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (461 KB) pdf
 • Uchwała nr 19/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku roku akademickim 2019/2020 – pobierz (421 KB) pdf

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 41/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (2,0 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 39/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 marca 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,0 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 38/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (2,0 MB)
 • Zarządzenie nr 31/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,6 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 30/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,7 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 25/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (891 KB)
 • Zarządzenie nr 24/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (889 KB) pdf
 • Zarządzenie nr 23/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (814 KB) pdf