Rekrutacja 2024

Akty Prawne

AKTY PRAWNE

Ustawy

Rozporządzenia

• Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – pobierz (206 KB) pdf

Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej – pobierz (390 KB) pdf
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – pobierz (733 KB) pdf

Akty prawa wewnętrznego

Regulaminy

• Regulamin konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej (załącznik do uchwały 21/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 r.) – pobierz (869 KB) pdf
• Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (załącznik do uchwały 13/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 r.) – pobierz (691 KB) pdf

Uchwały

 • Uchwała nr 12/2024 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 11/2024 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 10/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 29/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 11/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 10/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 14/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 9/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programie Kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 38/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 15/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 14/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 21/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 12/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.05.2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 2/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 1/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 24/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalonego uchwałą Senatu nr 16/2021 z dnia 26 maja 2021 roku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 21/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 10/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 16/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 11/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 5/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 36/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 roku przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 35/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 34/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony

 • Uchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 22/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 39/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej przyjętym Uchwałą nr 21/2019 Senatu z dnia 29 maja 2019 przyjęcia Regulaminu konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

 • Uchwała nr 38/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Uchwała nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – pobierz (590 KB) pdf
 • Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz (73,7 KB) doc
 • Uchwała nr 21/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz (502 KB) pdf
 • Uchwała nr 20/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (461 KB) pdf
 • Uchwała nr 19/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku roku akademickim 2019/2020 – pobierz (421 KB) pdf

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 30/2024 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału i oceny projektów międzywydziałowych i projektów prowadzonych przez doktorantów nie będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź na stronę

 • Zarządzenie nr 26/2024 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 – przejdź na stronę

 • Zarządzenie nr 60/2023 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 7 września 2023 roku w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 41/2023 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału i oceny projektów międzywydziałowych i projektów prowadzonych przez doktorantów nie będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 35/2023 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 34/2023 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 70/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 16 września 2022 roku w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 56/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 51/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 44/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 36/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału i oceny projektów międzywydziałowych i projektów prowadzonych przez doktorantów nie będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 32/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 10/2022 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 58/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 1 października 2021 roku w sprawie otrzymania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 56/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 1 października 2021 roku w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach doktoranckich oraz szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 -przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 53/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powołanej zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 17 września 2020 r. – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 41/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 38/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału i oceny projektów międzywydziałowych i projektów prowadzonych przez doktorantów nie będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 35/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 34/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 33A/2021 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 132/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie otrzymania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 91/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 24 września 2020 roku w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenta oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranta – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 90/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 87/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 14 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 71/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału i oceny projektów międzywydziałowych oraz projektów badawczych prowadzonych przez doktorantów nie będących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 67/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 47/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wytycznych dla kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 46/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków studentów i doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 43/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 4 maja 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – przejdź do strony

 • Zarządzenie nr 41/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (2,0 MB) pdf

 • Zarządzenie nr 39/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 marca 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,0 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 38/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 roku zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (2,0 MB)
 • Zarządzenie nr 31/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,6 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 30/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz (1,7 MB) pdf
 • Zarządzenie nr 25/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (891 KB)
 • Zarządzenie nr 24/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (889 KB) pdf
 • Zarządzenie nr 23/2019 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (814 KB) pdf