Rekrutacja 2024

Rok 2022

Poniżej publikujemy wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  w dniach 21-22 czerwca  2022 r. 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA – pobierz

  1. mgr Marcin Kaliński – pobierz
  2. mgr Aneta Lehmann – pobierz
  3. mgr Marek Zygmunt – pobierz
  4. mgr Kamila Czosnyk – pobierz