Rekrutacja 2024

Rok 2023

Poniżej publikujemy wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  w dniach 15-16 czerwca  2023 r. 

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA – 

  1. mgr Daniel Kotowski – ocena pozytywna
  2. mgr Hanna Shumska – ocena pozytywna
  3. mgr Marta Romankiv – ocena pozytywna
  4. mgr Maciej Chodziński – ocena pozytywna
  5. mgr Elena Vertikova – ocena pozytywna