Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Szkoła Doktorska

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 14.09.2020 – 16.09.2020 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 zostanie uruchomiona w terminie: 01.08.2020 r.- 30.08.2020 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) . Postepowanie kwalifikacyjne przebiega według stałego schematu, opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

 

Uchwała Senatu – tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu nr 23/2020 z dnia 18 marca 2020 w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

Uchwała Senatu  nr 36/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 23/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

Załącznik nr 1 – Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz (77,1 KB) docx

Oświadczenie  osoby  proponowanej  na  promotora - pobierz (269 KB) doc