Rekrutacja 2024

Szkoła Doktorska – postępowanie rekrutacyjne

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2024/2025 zostanie uruchomiona w terminie: 29.04.2024 r. (godz. 8:00) poniedziałek do 20.05.2024 r. (godz. 14:00) poniedziałek

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) . Postępowanie rekrutacyjne przebiega według stałego schematu, opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

U W A G A! Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie on-line.

Uchwała Senatu – tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu nr 28/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz dokument

Załącznik nr 1 – Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – pobierz dokument

Zgodę promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem – pobierz (36 KB) doc