Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Intermedia II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

01.07.2021 Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

01.07.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

02-05.07.

2021

I ETAP – PRZESŁANIE PORTFOLIO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres: intermedia.2st.2021@asp.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od  02.07.2021 od godziny 8.00  do 05.07.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio  przesłane w formie elektronicznej powinno zawierać dokumentację realizacji artystyczno-projektowych lub/i dokumentację pracy  licencjackiej zrealizowanej na studiach z zakresu sztuk pięknych/projektowych oraz wymagane dodatkowe dokumenty:

  1. Statyczne pliki cyfrowe należy zamieścić w jednym wielostronicowym pliku PDF. O nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg schematu: • nazwisko i imię • liczba porządkowa• tytuł pracy • rok powstania • wymiary oryginału w cm • technika wykonania (np.:Kowalski_Jan_01_Autoportret_2021_100x70_Rysunek).
  2. Pliki video: filmy lub animacje prosimy przesyłać w następującym
    formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
  3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu praz zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).
  4. Potwierdzenia dokonania opłaty egzaminacyjnej.   

Całość portfolio (PDF+video) należy wysłać jako załącznik w wiadomości (lub wiadomościach) e-mail na adres: intermedia.2st.2021@asp.gda.pl

Wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 25 mb. Maksymalna ilość wiadomości z portfolio od kandydata/kandydatki wynosi 3.

W temacie wiadomości należy wpisać portfolio i numer wiadomości np. Portfolio 1/3, Portfolio 2/3, Portfolio 3/3. Załączniki opisać odpowiednio: imię i nazwisko, Portfolio 1/3

Wymagane dokumenty (oświadczenie i potwierdzenie wpłaty) należy przesłać w pierwszym załączniku.

Nadesłanie niekompletnego i niezgodnego z wytycznymi portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Portfolio z dokumentami przesłane za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

07.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest spełnienie wymogów formalnych określonych powyżej.

Ogłoszenie listy osób które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt intermedia.2st.2021@asp.gda.pl  za pomocą komunikatora w IRK do godziny  18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

08-09.07.

2021

 II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRZEGLĄDEM PORTFOLIO

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej oraz prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy  i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Przedmiotem Rozmowy kwalifikacyjnej jest analiza zrealizowanych przez kandydata/kandydatkę prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz/lub dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zdanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

12.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

13– 19.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 16 osób.