Rekrutacja 2024

Badania lekarskie

Na wszystkich kierunkach studiów występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 poz. 1651) – wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024, udostępniamy na niniejszej stronie informacje dotyczące możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mają obowiązek wykonania badania profilaktycznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów na ASP w Gdańsku.

Niniejsze badanie wykonuje się po zakończeniu rekrutacji.

Kandydat zakwalifikowany do PRZYJĘCIA na dany kierunek otrzyma skierowanie na płatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez ASP w Gdańsku placówce medycznej.

 

W celu umówienia się na badanie prosimy o kontakt z Działem Medycyny Pracy:

Centrum Medyczne POLMED, ul. Startowa 1, 80-461 Gdańsk

pod numerem tel: 801 033 200 lub tel. 58 775 95 99, e-mail: medycynapracy@polmed.pl

www.polmed.pl

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na ASP w Gdańskupobierz (445 KB) pdf