Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Intermedia, I stopnia

Rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 13/2021 z dnia 26 maja 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 5/2022 z dnia 23 lutego 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.05.2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź na stronę

Uchwały nr 12/2022 Senatu z dnia 27.04.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.05.2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – przejdź na stronę

O kierunku:

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, VideoNews, Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów WRO.

 

Przedmioty, które są wykładane w ramach kierunku, to m.in.:

- Technologie cyfrowe

- Projektowanie graficzne

- Realizacja obrazu filmowego

- Metodologia konstruowania projektów artystycznych

- Narracja wizualna

- Percepcja zmysłowa

- Podstawy Przestrzeni Audio i Video

- Podstawy Działań Transdyscyplinarnych

 

Po I roku osoby studiujące wybierają jedną z dwóch specjalności: Przestrzeń Audiowizualna lub Obraz Filmowy i Postfotograficzny. Dla zainteresowanych rzadkim połączeniem umiejętności manualnych z pracą w technikach cyfrowych i tworzeniem wizualizacji, projekty audiowizualne, polecamy specjalność Przestrzeń Audiowizualna. Dla osób, które interesuje praca z kamerą, narracja wizualna, a także eksperymenty wizualne z użyciem fotografii, polecamy specjalność Obraz Filmowy i Postfotograficzny. 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej. Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Zdobyte w trakcie studiów wszechstronne doświadczenie multimedialne pozwala absolwentom na realne możliwości podjęcia pracy we wszelkich projektach interdyscyplinarnych związanych z kulturą i sztuką współczesną.