Rekrutacja 2024

Intermedia, I stopnia

Rok akademicki 2024/2025

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, VideoNews, Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów WRO.

 

Przedmioty, które są wykładane w ramach kierunku, to m.in.:

- Technologie cyfrowe

- Projektowanie graficzne

- Realizacja obrazu filmowego

- Metodologia konstruowania projektów artystycznych

- Narracja wizualna

- Percepcja zmysłowa

- Podstawy Przestrzeni Audio i Video

- Podstawy Działań Transdyscyplinarnych

 

Po I roku osoby studiujące wybierają jedną z dwóch specjalności: Przestrzeń Audiowizualna lub Obraz Filmowy i Postfotograficzny. Dla zainteresowanych rzadkim połączeniem umiejętności manualnych z pracą w technikach cyfrowych i tworzeniem wizualizacji, projekty audiowizualne, polecamy specjalność Przestrzeń Audiowizualna. Dla osób, które interesuje praca z kamerą, narracja wizualna, a także eksperymenty wizualne z użyciem fotografii, polecamy specjalność Obraz Filmowy i Postfotograficzny. 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej. Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Zdobyte w trakcie studiów wszechstronne doświadczenie multimedialne pozwala absolwentom na realne możliwości podjęcia pracy we wszelkich projektach interdyscyplinarnych związanych z kulturą i sztuką współczesną.