Rekrutacja 2024

Uchwała Senatu – tryb i warunki rekrutacji

sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025przejdź na stronę

 

UWAGA

Nie ma ograniczeń wiekowych w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie wystarczy zdana matura - świadectwo maturalne z wynikiem pozytywnym. Nie mają znaczenia wybrane przedmioty, poziom i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decydują tylko wyniki uzyskane w czasie egzaminów wstępnych.

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających wyższe wykształcenie (dyplom ukończenia studiów I stopnia, studiów jednolitych magisterskich), bez względu na ukończony kierunek.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywa się tylko w języku polskim (nie dotyczy studentów zagranicznych, studiujących w ramach programu Erasmus +). 

 

All courses at the Academy of Fine Arts in Gdańsk are conducted in Polish.
 

To apply for admission to Bachelor's degree studies (first cycle studies) and Master's degree studies (long-cycle studies), it is enough to pass the maturity exam – a matriculation certificate with a positive result. The items and the number of points obtained are not taken into account. Only the results obtained during the entrance exams decide about admission to studies.

 
Master degree studies (second-cycle studies) are intended for candidates with higher education (diploma of completion of first-cycle studies, long cycle studies), regardless of the completed field of study.