Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Intermedia, II stopnia

Rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 47/2020 z dnia 28 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 26/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 maja2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – przejdź do strony

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, VideoNews, Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów WRO.

 

Przedmioty, które są wykładane w ramach kierunku, to m.in.:

- Realizacja obrazu video

- Fotografia kreacyjna

- Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej

- Technologie cyfrowe

- Zajmowanie przestrzeni

- Generatywna manipulacja obrazem

- Grafika multimedialna

- Pracownia Przestrzeni Audio i Video

- Pracownia Działań Transdyscyplinarnych

 

Intermedia II stopnia ze specjalnością Fotografia

Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór specjalności Fotografia. Studenci kierunku Intermedia ze specjalnością Fotografia posiadają rozszerzony moduł przedmiotów o Pracownię fotografii dokumentalnej i Pracownię fotografii projektowej. Wybór specjalności Fotografia umożliwia wzmacnianie wiedzy i warsztatu studentom najbardziej zainteresowanym działaniami skupionymi wokół tego medium.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej. Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Zdobyte w trakcie studiów wszechstronne doświadczenie multimedialne pozwala absolwentom na realne możliwości podjęcia pracy we wszelkich projektach interdyscyplinarnych związanych z kulturą i sztuką współczesną.