Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki rekrutacji

Rzeźba [studia jednolite magisterskie]

Alfabetyczna lista z liczbą punktów z II etapu – przejdź do strony
Rankingowa lista kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów w konkursowym egzaminie wstępnym wraz z liczbą punktów i limitem przyjęć- przejdź do strony

Lista dopuszczonych do II etapu Rzeźba – przejdź do strony
Lista niedopuszczonych do II etapu Rzeźba – przejdź do strony
Lista godziny rozmów – przejdź do strony

LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE ZAKWALIFIKOWANYCH DO I ETAPU -przejdź do pliku

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane kandydatów na studia na publikowanych listach są kodowane.

Kod to unikatowy numer nadany automatycznie w systemie IRK.

W przypadku zapisu na kilka kierunków na każdym kierunku będzie inny kod.

Gdzie można znaleźć kod – instrukcja (781 KB) pdf