Rekrutacja 2024

Rezygnacja z egzaminu / rezygnacja z podjęcia studiów

  1. Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu wstępnego
    Kandydat, który chce zrezygnować z przystąpienia do egzaminu wstępnego i uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej, powinien złożyć rezygnację w formie pisemnej. Dokument musi zostać dostarczony na uczelnię najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego. Rezygnacja może zostać wysłana pocztą na adres właściwego Wydziału (liczy się data wpływu) lub w formie skanu na adres mailowy podany do kontaktu dla właściwego kierunku studiów.
  2. Rezygnacja z podjęcia studiów z podjęcia studiów
    Kandydat, który po zakończeniu rekrutacji podejmie decyzję o rezygnacji z podjęcia studiów na ASP Gdańsk, powinien niezwłocznie poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dla właściwego kierunku. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Wydziału.