Samorząd

Struktura Samorządu Doktorantów
ASP Gdańsk 2019-2020

Rada Samorządu Doktorantów

Przewodnicząca: mgr Teresa Płotkowiak
Vice przewodniczący: mgr Krzysztof Nowicki
Sekretarz: mgr Agnieszka Hubeny-Żukowska
Członek : mgr Agata Read

Przedstawiciel doktorantów do Senatu Uczelni

mgr Mariola Sarbiewska

Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Jan Rogało
mgr Szymon Stala

Odwoławcza Komisja Stypendialna Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiów Doktoranckich

mgr Piotr Kobzdej
mgr Magdalena Pela

Senacka Komisja ds. Rozwoju

mgr Szymon Stala

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

mgr Zofia Błażko
mgr Noemi Staniszewska
mgr Patrycja Kruk
mgr Magdalena Nowak 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

mgr Kamil Kusy
mgr Monika Jenowein-Patyczek
mgr Joanna Jurga
mgr Żaneta Rzepa

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

mgr Piotr Kobzdej
mgr Katarzyna Przała

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Jan Rogało

Uczelniana Komisja Wyborcza

mgr Patrycja Kruk

Komisja do przyznawania stypendium doktoranckiego

mgr Magdalena Czajka  

Przedstawiciele doktorantów w Radach Wydziału:

Wydział Architektury i Wzornictwa: mgr Julia Wleklińska
Wydział Grafiki: mgr Monika Jenowein-Patyczek
Wydział Malarstwa: mgr Marek Rogulski
Wydział Rzeźby i Intermediów: mgr Szymon Stala

Załączniki:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów- pobierz
  • Zarządzenie nr 5/2020 Rektora z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Regulamin Samorządu Doktorantów – pobierz
  • Uchwała Senatu nr 190/2014 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie stwierdzenia zgodności uchwalonego przez Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Kodeksu etyki doktoranta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Załącznik nr 1, Kodeks etyki doktoranta ASP w Gdańsku – pobierz