Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wzory formularzy / pliki do pobrania

  1. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystyczne – pobierz
  2. Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową – pobierz
  3. Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie) -pobierz
  4. Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz /lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie) – pobierz