Rekrutacja 2023

Opłaty

Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne określaną corocznie odpowiednim Zarządzeniem Rektora nr 34/2023 ASP w Gdańsku – pobierz dokument
Wysokość opłat związanych z przyjęciem na studia na rok akademicki 2023/24 wynosi 250 zł.
Opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta wygenerowany po zapisie w Panelu Kandydata w systemie IRK.

Nieodnotowanie opłaty rekrutacyjnej

Przepływ opłat między kontem, z którego zlecono przelew, a kontem Kandydata w IRK trwa od kilku godzin do kilku dni (w zależności od formy płatności jaką wybierze Kandydat). Przelewy internetowe księgowane są zazwyczaj po 1 lub 2 dniach po dokonaniu płatności, przelewy zlecane na Poczcie Polskiej księgowane są po około 4 dniach. Jeśli stwierdziłeś, iż prawidłowo dokonałeś opłaty rekrutacyjnej lecz system IRK jej nie odnotował, potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć w dniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatce/Kandydatowi przysługuje możliwość zwrotu dokonanej opłaty w przypadku:

  • rezygnacji z przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem postepowania – pobierz (208 KB) docx
  • nadpłaty lub nieuruchomienia naboru do Szkoły Doktorskiej ASP w Gdańsku.

Podanie o zwrot z podpisem osoby zainteresowanej należy składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej lub wysłać jako skan na adres e-mail:


e-mail: szkola.doktorska@asp.gda.pl

tel. 58 301 28 01 wew. 55

Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 133

(wejście od ulicy Tkackiej)

Opłata za legitymację doktoranta

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnej i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2021, poz. 676 z poźn zmianami), w ASP w Gdańsku obowiązuje opłata: za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości 22,00 zł,
W systemie IRK Panelu Kandydata zostanie wskazany indywidualny numer konta bankowego do opłaty za legitymację doktoranta.