Rekrutacja 2024

Kandydaci z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Forma pomocy osobom z niepełnosprawnościami w trakcie postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami po osobistym zgłoszeniu się kandydatki/kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dniem rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów z niepełnosprawnościami.