Rekrutacja 2023

Wybór promotora

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z promotorką/promotorem wybraną/ym z listy opublikowanej na stronie ASP i uzgodnić z nią/nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnej/go promotorki/promotora i załączenie jej/jego opinii jest konieczne.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
• § 13 ust. 6: Funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej nie można łączyć z funkcją promotora kandydata ubiegającego się w danym roku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

• § 13 ust. 7: Pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w danym postępowaniu rekrutacyjnym może wyrazić zgodę na bycie promotorem tylko jednej osobie.