Rekrutacja 2023

Terminarz

Procedura Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2023/2024 zostanie uruchomiona w terminie: od 2 maja 2023 r. (wtorek) godz.8:00
do 19 maja 2023 r. (piątek) do godz. 15:00

Przyjmowanie dokumentów (wersja elektroniczna na pendrive) (zgodnie z § 9 pkt.1 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024):   od 22 maja 2023 r.(poniedziałek) do 26 maja 2023 r. (piątek) do godz. 14:00.

Uzupełnienie ewentualnych braków w złożonej dokumentacji:  do 31 maja 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 5 – 12 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatek/kandydatów dopuszczonych do ETAPU DRUGIEGO postępowania kwalifikacyjnego: 7 czerwca 2023 roku *)  (po godzinie 20:00)(środa)

12 czerwca 2023 roku godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. II etap odbywa się z udziałem kandydatów.

Ogłoszenie listy rankingowej: 14 czerwca 2023 r.  (po godzinie 16:00

Złożenie wymaganych dokumentów  w wersji papierowej: zgodnie z § 9 ust.1.

do 21 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 22 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie listy nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej: 22 czerwca 2023 r.