Rekrutacja 2024

Badania lekarskie

Na wszystkich kierunkach studiów występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym uczelnie wyższe mają obowiązek skierowania kandydatów na badania lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 poz. 1651 z późn.zm) – wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023, udostępniamy informacje dotyczące możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mają obowiązek wykonania badania profilaktycznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w Szkole Doktorskiej ASP w Gdańsku.

Niniejsze badanie wykonuje się po zakończeniu rekrutacji.

Kandydat wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej otrzyma skierowanie na płatne badanie u lekarza medycyny pracy w wyznaczonej przez ASP w Gdańsku placówce medycznej.

 

W celu umówienia się na badanie prosimy o kontakt z Działem Medycyny Pracy:

Centrum Medyczne POLMED, ul. Startowa 1, 80-461 Gdańsk

pod numerem tel: 801 033 200 lub tel. 58 775 95 99, e-mail: medycynapracy@polmed.pl

www.polmed.pl

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na ASP w Gdańsku pobierz (14,6 KB) docx