Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wybór promotora

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z promotorem wybranym z listy opublikowanej na stronie ASP i uzgodnić z nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnego promotora i załączenie jego opinii będzie konieczne.