Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki Rekrutacji

21.06.2021

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akadmii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (217 KB) pdf

Lista rankingowa kandydatów niezakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akadmii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (290 KB) pdf

Lista rankingowa osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akadmii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (169 KB)

16.07.2021

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu II postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (124 KB) pdf

Lista kandydatów niedopuszczonych do etapu II postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (127 KB) pdf

Lista rankingowa kandydatów – pobierz (138 KB) pdf