Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Archikultura

ARCHIKULTURA – koło naukowe studentów specjalności
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym
 
Zarząd:
Paulina Sztabińska
Agnieszka Witkowska
Opiekun: dr inż. Marek Barański, dr Monika Zawadzka


Cele koła:

  • realizacja interdyscyplinarnych działań projektowych i interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, zwiększających jakosć życia mieszkańców i użytkowników danego miejsca oraz wartość estetyczną przestrzeni;
  • zdobywanie wiedzy i danych o jakości i charakterze przestrzeni publicznej niezbędnych do społecznie wartościowych realizacji projektowych;
  • rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki otaczającej nas przestrzeni publicznej w celu dostrzegania i rozwiązywania istotnych problemów projektowych w krajobrazie kulturowym;
  • realizacja projektów o charakterze edukacyjno-aktywizującym skierowanych do lokalnych społeczności;
  • rozwijanie naukowo-projektowej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami państwowymi;
  • poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła Naukowego;
  • promocja dorobku projektowo-artystycznego członków Koła Naukowego;
  • promocja Wydziału architektury i Wzornictwa Akademii sztuk Pięknych w Gdańsku;