Rekrutacja 2024

Akty prawne obowiązujące

  • Zarządzenie nr 91/2020 Rektora z dnia 24 września 2020 w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenta oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranta – przejdź do strony
  • Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony
  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź do strony
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – przejdź do strony
  • Statut ASP w Gdańsku uchwalony przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony
  • Regulamin studiów ASP w Gdańsku, obowiązujący – przejdź do strony