Akty prawne obowiązujące

  • Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – pobierz
  • Statut ASP w Gdańsku uchwalony przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Regulamin studiów ASP w Gdańsku, obowiązujący – pobierz