Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Płatności

Opłaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2021/22*

 

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć

Za powtarzanie każdego przedmiotu

500 zł

Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym

500 zł

Maksymalna opłata

4000 zł

Opłaty za legitymację, duplikaty

Opłata za elektroniczną legitymację

22 zł

Opłata za duplikat legitymacji

33 zł

Dyplomy

Opłaty dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01.10.2019 roku

Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej

60 zł

Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej

90 zł

Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej

40 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej

60 zł

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 otrzymują dyplom w wersji polskiej bezpłatnie.

Opłata za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

20 zł

Opłata za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym

20 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

20 zł

Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu

20 zł

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, o których mowa w art. 78 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 26 zł

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

7400 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 lutego

3900 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

990 zł

 

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

semestr 1, 2

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

6400 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 lutego

3400 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

900 zł

 

semestr 3, 4

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

7200 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 lutego

3800 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

990 zł

 

semestr 5

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

4300 zł

  

Opłata wniesiona w 4 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia

1100 zł

 

  • Na podstawie:

Zarządzenie nr  19/2021 Rektora z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie i uwierzytelnianie dokumentacji toku studiów