Rekrutacja 2024

Płatności

Opłaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2023/24

 

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć, którzy rozpoczęli studia od dnia 01.10.2022 roku

Za powtarzanie każdego przedmiotu

 600 zł

Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym

 600 zł

Maksymalna opłata

  4000 zł

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01.10.2022 roku

Za powtarzanie każdego przedmiotu

  500 zł

Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym

  500 zł

Maksymalna opłata

  4000 zł

Opłaty za legitymację, duplikaty

Opłata za elektroniczną legitymację

  22 zł

Opłata za duplikat legitymacji

  33 zł

Dyplomy

Opłaty dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01.10.2019 roku

Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej                                               

 60 zł

Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej

 90 zł

Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej                          

 40 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej

 60 zł

Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 otrzymują dyplom w wersji polskiej bezpłatnie.

Opłata za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

  20 zł

Opłata za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym

  20 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

  20 zł

Opłata za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu

  20 zł

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 26 zł

 

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli studia od dnia 01.10.2022 roku

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października) 

  8000 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

  4200 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

  1100 zł

 

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia, którzy rozpoczęli studia od dnia 01.10.2022 roku

semestr 1, 2

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 7000 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

 3700 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

 1000 zł

semestr 3, 4

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 7900 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:   
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

 4100 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

 1100 zł

 semestr 5

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 4600 zł

Opłata wniesiona w 4 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia

 1200 zł

 

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01.10.2022 roku

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października) 

 7400 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

 3900 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

 990 zł

 

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01.10.2022 roku

semestr 1, 2

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 6400 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

 3400 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

 900 zł

semestr 3, 4

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 7200 zł

Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 marca

 3800 zł

Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja

 990 zł

semestr 5

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)

 4300 zł

Opłata wniesiona w 4 ratach:         
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia

 1100 zł

Na podstawie:

Zarządzenie nr  29/2023 Rektora z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

Zarządzenie nr  19/2021 Rektora z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie i uwierzytelnianie dokumentacji toku studiów – przejdź do strony