Płatności

Opłaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2018/19*

Opłata dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć

Za powtarzanie każdego przedmiotu500 zł
Za powtarzanie przedmiotu objętego wpisem warunkowym500 zł
Maksymalna opłata4000 zł

Opłaty za legitymację, duplikaty

Opłata za elektroniczną legitymację17 zł
Opłata za duplikat legitymacji25,50 zł

Dyplomy

Opłata za wydanie dyplomu w wersji polskiej60 zł
Opłata za wydanie duplikatu do dyplomu w wersji polskiej90 zł
Opłata za wydanie dyplomu w wersji angielskiej40 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu w wersji angielskiej60 zł

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych30 zł
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych45 zł

Opłaty czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych

Opłata wniesiona jednorazowo (płatne do 10 października)7400 zł
Opłata wniesiona w 2 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 lutego
3900 zł
Opłata wniesiona w 8 ratach:
I rata – do 10 października
II rata – 10 listopada
III rata – 10 grudnia
IV rata – 10 stycznia
V rata – 10 lutego
VI rata – 10 marca
VII rata – 10 kwietnia
VIII rata – 10 maja
990 zł

 


* Na podstawie: