Indeks elektroniczny

Od roku akademickiego 2017/2018  w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzono obowiązek elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu informatycznego. 
Tradycyjny indeks został zastąpiony przez indeks elektroniczny.

Uczelnia zapewnia studentowi oraz wykładowcy dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w Panelu Studenta/Pedagoga na stronie internetowej akademus.asp.gda.pl. 
Indeks elektroniczny zawiera między innymi: poświadczenia wpisów na semestr, informacje o udzielonych urlopach, skreśleniach z listy studentów, wznowieniach, przeniesieniach, a przede wszystkim listy kursów/grup kursów realizowanych w poszczególnych semestrach przez studenta – wraz z ocenami z zaliczeń oraz egzaminów. 

  • Schemat graficzny – pobierz
  • Szczegółowe zasady dokumentowania przebiegu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz
  • Zarządzenie – pobierz
  • Kominikat – pobierz