Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Indeks elektroniczny

Od roku akademickiego 2017/2018  w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzono obowiązek elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów z wykorzystaniem systemu informatycznego. 
Tradycyjny indeks został zastąpiony przez indeks elektroniczny.

Uczelnia zapewnia studentowi oraz wykładowcy dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w Panelu Studenta/Pedagoga na stronie internetowej akademus.asp.gda.pl. 
Indeks elektroniczny zawiera między innymi: poświadczenia wpisów na semestr, informacje o udzielonych urlopach, skreśleniach z listy studentów, wznowieniach, przeniesieniach, a przede wszystkim listy kursów/grup kursów realizowanych w poszczególnych semestrach przez studenta – wraz z ocenami z zaliczeń oraz egzaminów.