Rekrutacja 2024

Kierunek: INTERMEDIA

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów, nowymi sposobami narracji, aktywnościami DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), działaniami z pogranicza fotografii, wideo, instalacji, performensu oraz nowych mediów.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

 

Wybieram Intermedia (folder promocyjny) – pobierz