Architektura Wnętrz, I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz obejmuje:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów w zakresie sztuk projektowych na kierunku Architektury Wnętrz. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:

analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku – maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku – maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum w II etapie - 2 pkt.

Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 21 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

22.06.2019|
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:59

22.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty

Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

24.06.2019
poniedziałek

I Etap – część I – Egzamin Praktyczny

Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

przybory do rysowania, ołówki – twardość dowolna, gumka do mazania, cienkopisy, długopis, kredki, farby plakatowe, podstawowe przybory kreślarskie (cyrkiel, linijka, ekierki), nożyk do papieru, liniał do cięcia, nożyczki, szpilki, klej do papieru, taśma klejąca.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu, paszport).

25.06.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Praktyczny

Godziny: 9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk  (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

(przybory do rysowania ołówki – twardość dowolna, gumka do mazania, cienkopisy, długopis, kredki, farby plakatowe, podstawowe przybory kreślarskie (cyrkiel, linijka, ekierki), nożyk do papieru, liniał do cięcia, nożyczki, szpilki, klej do papieru, taśma klejąca)

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu, paszport).

26.06.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

27.06.2019
czwartek

 

oraz

28.06.2019
piątek

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Imienna lista kandydatów przypisanych do danego dnia egzaminacyjnego będzie wywieszona wraz z wynikami z I etapu oraz opublikowana na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

Godziny:
9:00-13:00
13:00-15:00 przerwa
15:00-19:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej)
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu, paszport).

29.06.2019
sobota

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

08.07.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

 

O kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

Początek studiów opiera się głównie na zajęciach z podstaw projektowania architektury. Przez pierwsze dwa lata studiów wszyscy studenci Kierunku Architektury Wnętrz uczestniczą we wspólnych zajęciach otwierających przed nimi elementarne tajniki projektowania. Zajęcia zakreślają krąg od rysunku poprzez podstawy projektowania architektury, makietowania, wspomagania komputerowego, aż po techniki prezentacji projektów. Po czterech semestrach studiów następuje możliwość wyboru pomiędzy trzema pracowniami podstaw architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniami podstaw mebla, wnętrz miejskich i scenografii. Ponadto tok kształcenia wspierają zajęcia i wykłady z teorii. Kurs pierwszego stopnia kończy się dyplomem licencjackim realizowanym w jednej z sześciu wyżej wymienionych pracowni podstaw.