Architektura Wnętrz, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz obejmuje:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów w dziedzinie sztuka w zakresie Architektury Wnętrz.

Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:

  • analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku. – maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  • analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku – maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum w II etapie – 2 pkt.

Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

O kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

Początek studiów opiera się głównie na zajęciach z podstaw projektowania architektury. Przez pierwsze dwa lata studiów wszyscy studenci Kierunku Architektury Wnętrz uczestniczą we wspólnych zajęciach otwierających przed nimi elementarne tajniki projektowania. Zajęcia zakreślają krąg od rysunku poprzez podstawy projektowania architektury, makietowania, wspomagania komputerowego, aż po techniki prezentacji projektów. Po czterech semestrach studiów następuje możliwość wyboru pomiędzy trzema pracowniami podstaw architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniami podstaw mebla, wnętrz miejskich i scenografii. Ponadto tok kształcenia wspierają zajęcia i wykłady z teorii. Kurs pierwszego stopnia kończy się dyplomem licencjackim realizowanym w jednej z sześciu wyżej wymienionych pracowni podstaw.