Rekrutacja 2023

Architektura Przestrzeni Kulturowych, I stopnia

Rok akademicki 2023/2024

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura 

KIERUNEK: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 sprawiewarunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 – pobierz dokument (5,7 MB) pdf

Załącznik nr 6a, Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych – pobierz dokument (475 KB) pdf

O kierunku

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.Andrzej Pniewski

więcej o projektowaniu dla kultury w tekście Jana Sikory: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21367018,architektura-przestrzeni-kulturowych.html