Rekrutacja 2024

Dodatkowy nabór – harmonogram

Informacje wstępne

Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie  na kierunku Rzeźba zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym:

Etap wstępny – przesłanie Teczki – tryb online;

I Etap – tryb stacjonarny;

II Etap – tryb online.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji online/hybrydowej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest platforma Google Workspace.

Kandydat zobowiązany jest podczas rekrutacji online/hybrydowej (wysyłka teczki, rozmowa kwalifikacyjna i inne) do korzystania z konta gmail, które zapewnia poprawne funkcjonowanie wykorzystywanych narzędzi.

17.07.2023

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

05.09.2023

Godzina 20:00

Termin zakończenia  rejestracji w IRK

05.09.2023

Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

7-8.09.2023

ETAP WSTĘPNY – PRZESŁANIE I WERYFIKACJA FORMALNA  TECZKI

Warunkiem przystąpienia do egzaminu  jest przesłanie w wyznaczonym czasie przez kandydata/kandydatkę Teczki w formie elektronicznej na podany adres:

rzezba.jednolite.2023@asp.gda.pl

Termin nadsyłania teczki: od 07.09.2023 od godziny 8.00 do 08.09.2023 do godziny 10.00

 

Teczkę należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata.

Wielkość załącznika z Teczką nie może przekroczyć 25 MB

Teczka podlega weryfikacji formalnej. Nadesłanie niekompletnej lub/i niewłaściwie przygotowanej Teczki dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych. Teczka przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będzie podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową.

 

Teczka powinna zawierać:

1.   Autorskie portfolio – reprodukcje maksymalnie 20 własnoręcznie wykonanych prac, w tym:

- minimum 5 rzeźb ( w tym co najmniej 3 portrety rzeźbiarskie w skali 1:1,fotografie powinny być wykonane na neutralnym tle z uwzględnieniem kilku ujęć z różnych stron);

- minimum 10 rysunków(w tym przynajmniej 5 rysunków postaci, wskazane jest aby rysunki postaci były na formacie co najmniej 100/70)

2.   Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

3.   Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Wymagania formalne:

Reprodukcje prac powinny mieć rozdzielczość 240 dpi, zapisane jako jeden wielostronicowy plik PDF, opis prac nie jest wymagany (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania wyżej). Oświadczenie i potwierdzenie opłaty powinny być zapisane jako osobne pliki PDF.

 

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube, ZIP lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszej wiadomości nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.

08.09.2023

Godzina 13:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO I ETAPU EGZAMINU: GODZINA 13:00

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11.09.2023

I ETAP – WIELOZADANIOWY EGZAMIN PRAKTYCZNY

(tryb stacjonarny)

CZĘŚĆ I – Egzamin z rysunku

Miejsce: Wydział Rzeźby i Intermediów, Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk

Sala: numer sali podany zostanie w dniu egzaminu

Godziny: 9:00-13:00

               13:00-15:00 przerwa

              15:00-19:00

 

Na egzamin należy przynieść:

Papier pakowy – szary, 2 duże arkusze, brystol 100x70 cm – biały, minimum 2 szt., szkicownik, przybory do rysowania (ołówki – twardość dowolna), gumka, długopis, spinacze lub taśma klejąca do przymocowania kartki do deski.

12.09.2023

I ETAP  -  CZĘŚĆ II – Egzamin z rzeźby

Miejsce: Wydział Rzeźby i Intermediów, Mała Zbrojownia, ul. Plac Wałowy 15, Gdańsk

Sala: numer sali podany zostanie w dniu egzaminu

Godziny: 9:00-13:00

               13:00-15.00 przerwa

              15:00-19:00

Na egzamin należy przynieść:

Noże  do rzeźbienia, folię do owinięcia rzeźb (mogą być duże worki), drut wiązałkowy, kombinerki.

 

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

13.09.2023

Godzina 13:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU : godzina: 13:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla każdej części I etapu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

 

Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 15:00.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy (także w folderze SPAM). W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres rzezba.jednolite.2023@akademia.gda.pl do godziny 16:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 17:30.

14.09.2023 godzina 8.00 – 10.00

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW (tryb online)

 

Kandydat/kandydatka powinna posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.  Cudzoziemcy, którzy nie mogą przedstawić dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu.

 

Egzamin z języka polskiego odbędzie się  14.09.2023 od godz. 8:00 do 10:00

 

Egzamin przeprowadzony będzie w formie online poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Informacje o godzinie egzaminu kandydaci/kandydatki, których będzie on dotyczył otrzymają drogą mailową.

Przewidywany czas rozmowy wynosi ok. 10 minut.

14.09.2023

 

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (tryb online)

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00 wg ustalonego harmonogramu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata przesłanych w portfolio drogą elektroniczną oraz zrealizowanych w I etapie zadań egzaminacyjnych w kontekście problematyki wybranego kierunku. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz jego zainteresowaniami z zakresu rzeźby oraz szeroko pojętej kultury i sztuki. Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK. 

 

15.09.2023

Godzina 13:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 13:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego hybrydowego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

18 – 24.09.2023

 

Składanie dokumentów.

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Adres: Akademia Sztuk Pięknych

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

z dopiskiem REKRUTACJA k. RZEŹBA

 

Oryginalne dokumenty można także dostarczyć w wyznaczonym terminie ( z wyjątkiem soboty i niedzieli) do siedziby Wydziału w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wydział Rzeźby i Intermediów

Plac Wałowy 15, Gdańsk 80-821

Sekcja Organizacji Kształcenia, pok. 202 lub 206

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia poszczególnych wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.