Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

3. Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki


Podstawowym kryterium współpracy ze studentem jest rozwijanie warsztatu, jak i podstaw teoretycznych – tak, aby potrafił on tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne.

Zindywidualizowany tok pracy ma na celu usamodzielnienie studenta, by ten wykorzystując własną intuicję, wyobraźnię i emocjonalność był wstanie podejmować ryzyko w procesie twórczym.

Równie ważnym elementem tej współpracy, jest rozbudzanie świadomości budowania obrazu jako przekazu w kontekście szeroko rozumianych przemian kulturowych, odnosząc się tak do sztuki dawnej, jak i współczesnej, aby to osiągnąć, realizowany jest w pracowni program mający za cel:

 • opanowanie podstawowych umiejętności komponowania konstruowania rysunku w oparciu o naturę
 • rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury jako warunku rzetelnego budowania rysunku (proporcje, konstrukcja, światło)
 • rozwijanie umiejętności percepcji
 • analiza wzajemnych stosunków, różnych elementów (kontrasty)
 • kształcenie postawy kreacyjnej
 • wybór odpowiednich środków artystycznych do realizacji własnych koncepcji artystycznych
  kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury plastycznej, analizowanie składników dzieł sztuki pochodzących z różnych epok
 • kształcenie myślenia analitycznego
 • rozwijanie indywidualnych cech wyrazu i naturalnych predyspozycji studentów.
  rozwijanie umiejętności wykonawczych
 • komponowanie przestrzeni malarskiej, praktyczne ćwiczenia z barwą i kolorem
 • praktyczne poznanie różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich
 • nauka pokory w stosunku do wykonywanej pracy
 • rozwijanie intuicji artystycznej
 • autokrytyka

Metody kształcenia:

 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie rysunku i malarstwa
 • Indywidualne analizy i korekty
 • Wskazywanie i ujawnianie odrębności i początków własnego języka plastycznego
 • Ocena świadomości artystycznej i wartości plastycznych

Galeria