Rekrutacja 2024

2. Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Asystent:

mgr Przemysław Garczyński


Pracownia skupia studentów I oraz II roku Kierunku Malarstwo oraz studentów Specjalności – Sztuka w Przestrzeni Publicznej. Celem kształcenia podstawowego w zakresie rysunku i malarstwa jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji prac malarskich i rysunkowych. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii malarstwa i rysunku. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji malarskiej oraz rysunkowej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice rysunkowe oraz malarskie aż do końcowej realizacji całego utworu plastycznego.

Oprócz zadań studyjnych związanych z problemem obserwacji studenci mają możliwość realizacji zadań tematycznych przygotowanych przez prowadzących, gdzie głównym problemem jest relacja pomiędzy obserwacją natury a interpretacją tematu. Poprzez zadania problemowo – tematyczne poszerzana jest w założeniu możliwość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych, gdzie świadomość indywidualnej kreacji wynika z obserwacji rzeczywistości oraz interpretacji tematu.

Przedmioty z zakresu rysunku i malarstwa realizowane są w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei malarskich, prac i realizacji malarskich oraz rysunkowych wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

 

2021/2022

1 rok

Karolina Chromiec – pobierz (13 MB) pdf

Oliwia Winiarska – pobierz (14,4 MB) pdf

Lidia Suchocka – pobierz (19,9 MB) pdf

Julia Roszkowska – pobierz (6 MB) pdf

Zofia Gajewska – pobierz (1,7 MB) pdf

Wojciech Reszka – pobierz (3,2 MB) pdf

Zuzanna Świerzy – pobierz (10 MB) pdf

2 rok

Aniela Kucińska – pobierz (2,4 MB) pdf

Barbara Boetcher – pobierz (16,6 MB) pdf

Grzegorz Matuszewski – pobierz (2,8 MB) pdf

Julia Grzywacz – pobierz (410 KB) pdf

Julia Majewska – pobierz (64,4 MB) pdf

Kseniya Moisievitch – pobierz (6,5 MB) pdf

Wiktra Jelonek – pobierz (4,2 MB) pdf

Galeria