Rekrutacja 2024

1. Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Asystentka:
dr Agata Przyżycka


Program pracowni

Celem programu pracowni, jest świadomy i indywidualny rozwój studenta. Rozwijanie umiejętności widzenia i myślenia jest istotnym elementem kształcenia, budującym warsztat współczesnego artysty. Przygotowanie warsztatowe, własne doświadczenia, pozwalają na swobodne posługiwanie się różnymi technikami, ale też pogłębiają możliwości wypowiedzi. Nauka obserwacji, pozwala dostrzec studentowi złożoności zjawisk budowy koloru, uświadamia problem reinterpretacji, oraz zagadnienie rozbicia formy, ukazywania widzialnego i niewidzialnego.

Pracownia służy studentom jako miejsce, w którym dokonuje się ich przemiana. Studenci mają do dyspozycji ustawienia tematyczne, modela, zadania-tematy. Zadania zwracają uwagę na to, że temat malarski mimo swojej prostoty może kryć głębsze przesłanie, pozwala pobudzić wyobraźnię, wykazać samodzielne myślenie. Ponadto temat pozwala badać obszar pojęcia obrazu, zwraca uwagę na szerszy kontekst malarstwa, który dotyka tego co jest jego sensem a istnieje poza obrazem.

Ważnym elementem kształcenia, będzie uświadamianie i poznawanie istotnych elementów współczesnej estetyki obrazu; dotyczy ono pojęcia niewyrażalnego i nieobecnego. Tematy i ich stopień zaawansowania, uzależniony będzie od własnych aspiracji studenta i jego umiejętności.

Ważnym elementem pracy są dyskusje. Omawianie ćwiczeń, rozmowy w trakcie wykonywania prac, przeglądy prac w trakcie semestru oraz na zakończenie, wystawy semestralne. Uczą one umiejętności wyrażania swoich opinii dotyczących pracy oraz umiejętności oceniania oraz dostrzegania zjawisk, które są zazwyczaj w obrazie ukryte i są nośnikiem jego niemego dyskursu. Ponadto spotkania w pracowni, w galerii, na wystawie, wyjazdy plenerowe, dodatkowo stymulują rozwój intelektualny studenta. Student zobowiązany jest do prowadzenia notatnika artystycznego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia oraz przedmiotem oceny jest: uczestniczenie w zajęciach pracowni, realizowanie poszczególnych zadań, stopień zaangażowania, rozwój umiejętności studenta, postępy w pracy oraz przedstawienie określonych prac na zakończenie semestru.

Literatura:

W. Strzemiński "Teoria widzenia", Wasyl Kandyński "Punkt, linia i płaszczyzna", Wasyl Kandyński "O pierwiastku duchowym w sztuce", Rudolf Arnheim "Sztuka i percepcja wzrokowa", Jacques Derrida "Prawda w malarstwie", John Gage „Kolor i kultura”, David Hockney „Wiedza tajemna”, Maria Poprzęcka “Inne obrazy”, Hans Belting “Antropologia obrazu”, Współczesne pisma o sztuce