Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

1. Pracownia Malarstwa

Prowadzący:

prof. Henryk Cześnik

Asystent:

prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek


Pracownia kształci w zakresie malarstwa oraz widzenia malarskiego, w szerokim rozumieniu jego definicji, również w odniesieniu do innych współczesnych mediów takich jak fotografia, video, animacja, instalacja, grafitti. Bazując na wielowiekowych osiągnięciach malarstwa z jego wrażliwością na kolor, formę, światło oraz uwzględniając jego rolę w rozwoju sztuki, stawiamy na osobiste poszukiwania w zakresie formy, środków wyrazu i ekspresji proponując otwartą przygodę z MALARSTWEM. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy artystyczne a niektórzy pracują na macierzystej uczelni.

Galeria