Rekrutacja 2024

Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu

Prowadzący:

prof. Jacek Zdybel

Asystenci:

mgr Przemysław Garczyński, dr Sylwia Zdzichowska


Monografia Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – zobacz

Facebook

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Studenci II roku mogą uczestniczyć w zajęciach Pracowni przez I semestr (zapoznanie się z technologiami klasycznego M.Ś.) Jeśli chcę, mogą przyjść na III rok i zostać do końca studiów. Mogą tu zrobić dyplom lub aneks do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń, wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami), których stopień komplikacji wzrasta ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu M. Ś. i W. Równie istotne jest w procesie nauki uwzględnienie konieczności współpracy (zwykle jest to praca zespołowa) pomiędzy studentami jak i osobami trzecimi (pracownicy techniczni, zleceniodawca, komisja akceptacyjna itp.). Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem (korekta), przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Studenci V roku traktowani są indywidualnie, ci, którzy zamierzają robić dyplom lub aneks do dyplomu winni sami sprecyzować dowolny problem plastyczny i zrealizować go w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

Zadanie dla pierwszego roku technologii malarstwa ściennego (studenci II i III roku malarstwa).

W bieżącym roku akademickim zadaniem studentów II i III roku jest zaprojektowanie i wykonanie malarstwa ściennego we wnętrzach Dziecięcego Szpitala Reumatologicznego przy ulicy 23 Marca 93 w Sopocie.

Pomieszczeniami, które ozdobimy naszymi pracami są ściany i sufity trzech korytarzy, stołówki i pomieszczenia szatni.

Przy projektowaniu proszę wziąć pod uwagę specyfikę miejsca i wiek pacjentów (dzieci i młodzież do 17 roku życia). Wasz projekt powinien zmniejszyć napięcie i stres małych pacjentów wynikający z faktu przebywania w szpitalu, z dala od najbliższych.

Pierwsza faza pracy polegać będzie na przygotowaniu projektów i omówieniu ich w pracowni. Po przedstawieniu wszystkich propozycji do realizacji zostanie wybrana najciekawsza. Propozycje projektów zostaną również przedstawione do oceny dyrekcji szpitala, w związku z tym wykonane być muszą w sposób atrakcyjny i estetyczny.

Ostatecznym terminem przedstawienie projektów jest 12 grudnia br.

Na realizację jednej z części projektu przewidziany jest koniec pierwszego semestru ( dwa tygodnie stycznia 2012 roku). Druga połowa pracy realizowana będzie w semestrze letnim przez studentów z następnej grupy.

Wykonanie projektów i zbiorowa realizacja zadania jest warunkiem uzyskania zaliczenia w naszej pracowni.

W załączeniu zdjęcia wnętrz szpitala i plany budynku.

Wszelkie szczegóły omawiane będą na spotkaniach w pracowni.

A1 Łódź – Gdańsk Gdańsk – Łódź

Początki Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych została utworzona Pracownia Malarstwa Architektonicznego. Związani z nią artyści, wybitni profesorowie szkoły, tacy jak Jacek Żuławski, Józefa Wnukowa czy Kazimierz Ostrowski, byli projektantami i wykonawcami dekoracji Drogi Królewskiej na Głównym Mieście w Gdańsku.

W późniejszych latach, kiedy pracownię prowadził profesor Andrzej Dyakowski, zmieniono jej nazwę na Pracownia Malarstwa Ściennego, z czasem dołączono do niej także witraż. Jednak zasady i cel kształcenia pozostał ten sam. Tradycja klasycznych technologii malarstwa ściennego, jak również współczesnych technik, jest z powodzeniem kontynuowana przez studentów, którzy współtworzą liczne realizacje w przestrzeni publicznej, projektując i wykonując dekoracje w obrębie tkanki miejskiej, ale i poza nią – w ramach inicjatyw plenerowych.

Kształcenie w pracowni nie opiera się jednak tylko na poznawaniu tradycyjnych technologii, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i działania. Przy realizacji przedsięwzięć związanych z przestrzenią publiczną współpracujemy z wieloma podmiotami i instytucjami pozarządowymi, takimi jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Teatr Witkacego w Zakopanem, czy Fundacja Urban Forms. Dzięki tej ostatniej studenci i absolwenci naszej pracowni od kilku lat uczestniczą w rewitalizacji gdańskiej starówki, realizując własne, wybrane drogą konkursową, projekty na elewacjach kamienic.

W 2009 roku dr Rafał Roskowiński i profesor Jacek Zdybel pod egidą Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku założyli Gdańską Szkołę Muralu. Mimo że formalnie działa ona poza strukturami akademii, to poprzez osobę profesora Zdybla bardzo ściśle związana jest z pracownią Malarstwa Ściennego i Witrażu. Dzięki działalności w kraju i za granicą (Belgia, Rumunia, Mołdawia) Gdańska Szkoła Muralu jest obecna i rozpoznawalna w świecie artystycznym.

Poza technologią malarstwa ściennego studenci poznają także sztukę witrażu oraz mozaiki. Klasyczne umiejętności związane z tymi technikami i opanowanie warsztatu, obowiązującego od czasów średniowiecza w prawie niezmienionym kształcie, dają ogromne możliwości indywidualnego rozwoju oraz kreacji własnej wypowiedzi, która z jednej strony opiera się o tradycyjne rzemiosło, z drugiej zaś czerpie ze współczesnej myśli teoretycznej.

W naszej pracy ze szkłem z powodzeniem stosujemy również najnowsze technologie i eksperymenty formalne. Studenci wykorzystują możliwości, jakie daje obróbka szkła w wysokich temperaturach, łączą je z innymi materiałami oraz z pracą światła, dzięki czemu powstające prace są dziełami interdyscyplinarnymi.

Kontynuując sześćdziesięcioletnią tradycję, otwieramy się na inspiracje, które niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się świat. Staramy się oferować studentom wiedzę i praktykę na najwyższym poziomie, z chęcią też wsłuchujemy się w ich głos, co pozwala naszej pracowni utrzymać równowagę między akademickością a nowatorstwem.

Ponadto dzięki wysokim kompetencjom w dziedzinie tradycyjnych i współczesnych technik artystycznych adepci naszej pracowni bez kłopotu odnajdują się na rynku pracy.

Na wystawie prezentowane są prace studentów II, III, IV i V roku, jak również absolwentów naszej uczelni związanych z realizacją konkretnych projektów artystycznych prowadzonych przez naszą pracownię oraz Gdańską Szkołę Muralu, które powstały pod kierunkiem prof. Andrzeja Dyakowskiego, prof. Jacka Dybla, dr Anny Waligórskiej i dr Rafała Roskowińskiego.

– prof. Jacek Zdybel/ dr Anna Waligórska