Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

4. Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki

Asystent:

prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk


Podstawy rysunku i malarstwo – zakres tematyczny:
  • posługiwanie się różnymi technikami rysunku i malarstwa;
  • zasady kompozycji;
  • problematyka koloru i światła w malarstwie i rysunku;
  • szkic koncepcyjny;
  • budowanie przestrzeni;
  • obserwacja natury jako bazy wielorakich zdarzeń arttystycznych;
  • kształtowanie różnorodnych postaw poprzez włassne poszukiwania.

Praktyczne zastosowanie powyższych zasad

  • studium modela, akt;
  • studium martwej natury;
  • studium z natury.

Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych.

Realizacja ćwiczeń rysunkowych i malarskich uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gam zestawień barwnych, temperatur kolorółw, zestawień planów przestrzennych,perspektywy, kontrastów, posługiwanie się kreską i plamą, deformacje itp.

Powyższe stanowi przygotowanie do samodzielnego wyboru środków samorealizacji artystycznej. Jest podstawą dla formowania własnej wypowiedzi artystycznej i rozbudzenia wrażliwości, kształtowania świadomości plastycznej.