Rekrutacja 2024

4. Pracownia Malarstwa

Prowadzący:

prof. Maciej Świeszewski

Asystent

prof. ASP dr hab. Anna Waligórska


Malarstwo jest podst. gałęzią sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią i barwą na płaszczyżnie. Malarstwo jest najwrażliwszym zapisem osobowości, sztuką o największych możliwościach odkrywczych – posiada także najbardziej wieloraką funkcje pośród wszystkich dyscyplin artystycznych. Malarstwo jest najpełniejszym dokumentem przemian duchowych człowieka, jego stosunku do religii, nauki, przyrody i tradycji.Pod względem tendencji mal. dzieli się na przedstawiające i abstarkcyjne.Jeżeli chodzi o koloryt to wyróżniamy malarstwo polichromiczne i monochromatyczne. Malartwo można również podzielić pod względem techniki np. olejne, akwarela, gwasz, tempera, pastel, mozaika, witraż itd. Obraz jest wynikiem połączenia wielu czynników, jedne określają formę działania, inne zaś jego strukturę materialną. Możliwości technologiczne jak i formy wypowiedzi są ogromne, bo bogactwo technik wraz z rozwojem technologicznym daje możliwości uzyskania prawie nieograniczonej różnorodności. Malarstwo to niejako korzenie całego spektrum działań wizualnych,to niczym w laboratorium powstają nowe idee i eksperymenty przenoszone powstają na nowo dyscypliny działalności ludzkiej. Sztuka jest z istoty swej konstruktywna. Rewolujcja zaś zakłada załamanie równowagi. Kto rządzi rewolucją, mami tym samym- chwilowy chaos. Otóż sztuka jest przeciwieństwem chaosu. Nie pogrąża się w chaos bez natychmiastowego poczucia zagrożenia zarówno w swych poczynaniach, jak i w samym swym istnieniu. Głównym celem jest danie takiej wiedzy i umiejętności.

Rok akademicki 2021/22, semestr zimowy

Alicha Okrój, 2021/22 – pobierz (2,3 MB) pdf
Barbara Kuchnowska, 2021/22 – pobierz (156 KB) pdf
Dawid Janiak, 2021/22 – pobierz (5 MB) pdf
Denys Khyzhavskyi, 2021/22 – pobierz (657 KB) pdf
Eva Niemkiewicz – pobierz (1,7 MB) pdf
Jagoda Kendziorska – pobierz (126 KB) pdf
Marta Godlejewska, IV rok – pobierz (368 KB) pdf
Michał Rostkowski – pobierz (973 KB) pdf
Milana Khyzhavska 2021/22 – pobierz (248 KB) pdf
Natalia Teofilak, 2021/22 – pobierz (1 MB) pdf
Paulina Sosinska – pobierz (1,8 MB) pdf
Agnieszka Lewandowska – pobierz (2,3 MB) pdf
Wirginia Wojtania – pobierz (2,3 MB) pdf
Malwina Dzwonkowska – pobierz (3 MB) pdf

 

DyplomKornel Kowalski