Rekrutacja 2024

Technologia Malarstwa i Rysunku

Prowadzący:

mgr Tomasz Kucharski


Zajęcia oparte są o ćwiczenia połaczone z wykładami na temat technologii używanych materiałów i technik malarskich. W trakcie zajęć przekazuję wiadomość na temat:

  • spoiw pochodzenia roślinnego;
  • spoiw pochodzenia zwierzęcego;
  • spoiw temperowych;
  • spoiw olejnych;
  • żywic naturalnych;
  • żywic i klejów syntetycznych.

Podobrazie – papierowe, deski, płyty, sklejki, płótno na krosnach.
Zaprawy, spoiwa i barwniki w aspekcie historycznym.
Pigmenty stosowane w poszczególnych technikach.
Techniki akrylowe.

Celem zajęć jest usystematyzowanie informacji i wiadomości o stosowanych materiałach. Przekazanie wiadomości teoretycznych i praktycznych. Student powinien samodzielnie przygotować profesjonalnie podkłady pod rysunek i malarstwo i zdobyć informacje, jaką drogą i sposobem dojść do oczekiwanego indywidualnego efektu. W trakcie zajęć zwracać uwagę na zmiany jakie zachodzą w czasie w rysunkach i malarstwie na skutek niewłaściwie używanych materiałów.