Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rysunek. Studyjny

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński

Asystent:

dr hab. Marcin Zawicki


Zajęcia z rysunku wieczornego obejmują:

  • studium w oparciu o akt męski i żeński;
  • kompozycja
  • akt w porzestrzeni;
  • aranżacja postaci;
  • niefiguratywność;
  • różnorodność materiałowa;
  • akt – nowe interpretacje;
  • stosowanie nowych mediów.

Zajęcia z rysunku poszerzają zakres wiadomości i umożliwiaja rozwój i indywidualną drogę każdego studenta w oparciu o tematy na zajęciach, czy udział w konkursach pt. Człowiek a przestrzeń w ramach zajęć.