Rekrutacja 2024

Katedra Rysunku

Kierownik Katedry Rysunku:

prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński

 

Katedrę Rysunku na Wydziale Malarstwa tworzą cztery pracownie, których zróżnicowane programy dają studentom możliwość wyboru najbardziej odpowiadającej ich indywidualnym zainteresowaniom i preferencjom. Nazwy: Studyjny, Koncepcyjny, Multimedialny, Figuracja/Obiekt, określają to, co charakteryzuje dane pracownie u podstaw, jednak w każdej z nich spotkamy pełną otwartość na różne propozycje własne i swobodę działań artystycznych.
Po dwóch latach kształcenia podstawowego student otrzymuje możliwość dalszego doskonalenia swoich umiejętności warsztatowych w obszarze klasycznego rysunku w oparciu o pracę z modelem w zaaranżowanej przestrzeni, lub też może zdecydować się na realizację własnych koncepcji artystycznych. W obecnej Katedrze równoległymi stają się działania na płaszczyźnie z odważnie wychodzącymi w przestrzeń, przenikają się techniki analogowe z cyfrowymi lub tworzą rozmaite multimedialne hybrydy. Współczesna przestrzeń rysunku wydaje się dziś nie mieć granic dlatego w ramach zajęć student zachęcany jest do odkrywania obszarów dotąd mu nieznanych, do różnorodnych eksperymentów w ramach których pogłębia swoją wiedzę, wyobraźnię i umiejętności technologiczne.
W każdym przypadku główny nacisk kładziony jest na indywidualne poszukiwanie autonomicznej formy wypowiedzi twórczej przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego poszerzania świadomości własnych działań.
Oferta Katedry Rysunku obligatoryjnie skierowana jest do studentów III i IV roku, ale decydując się na aneks z rysunku można tu kontynuować edukację aż do dyplomu.