Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Adaptacja parteru Małej Zbrojowni

„Adaptacja parteru Małej Zbrojowni – kontynuacja projektu” realizowany w ramach programu: „Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – planowany koszt zadania 160 000 PLN
 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura Szkolnictwa artystycznego otrzymała 160 tys. zł  na kontynuację prac adaptacyjnych parteru Małej Zbrojowni na potrzeby dydaktyczne pracowni rzeźby i multimediów. Prace obejmą wykonanie posadzek w pracowniach oraz w ciągu komunikacyjnym (przygotowanie podłoża, ułożenie warstwy podkładowej, montaż płytek podłogowych i prace wykończeniowe).
 
Poza rozwojem pracowni, inwestycja ta umożliwi także wprowadzenie nowych form aktywności w Małej Zbrojowni: warsztatów artystycznych, organizowanie i realizację projektów multimedialnych, działalność wystawienniczą oraz promocję sztuki.