Rekrutacja 2023

Kolej na ekologię!

Projekt pn.: „Kolej na ekologie!” dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowa o dofinansowanie nr WFOŚ/D/876/3521/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Na realizację zadania Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości: 46 453,69 zł.

Całkowity koszt zadania/koszty kwalifikowalne: 46 453,69 zł

 

Projekt „Kolej na ekologię!” to przedsięwzięcie, którego założeniem była realizacja kampanii społecznej zwiększającej świadomość społeczną w zakresie przewagi ekologicznej transportu kolejowego nad innymi sposobami przemieszczania się.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez grupę  studentów w pracowni Plakatu i Form Reklamowych Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku. Studenci pod kierownictwem prof. Sławomira Witkowskiego oraz dra Adama Świerżewskiego zaprojektowali 24 plakaty promujące transport kolejowy. 

Dzięki pracy przy realizacji projektu wzrosła ich wiedza dot. oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko naturalne, a w szczególności w zakresie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie oraz poważane ryzyko dla zdrowie ludzi i innych żywych organizmów.

Zdobytą podczas pracy nad projektem wiedzę studenci przenieśli na swoje prace, tworząc kampanię społeczną promującą transport kolejowy jako najczystszy wybór zarówno w kontekście indywidualnych podróży,  jak i spedycji.

Prace studenckie tworzące kampanię społeczną „Kolej na ekologię!” zaprezentowane zostały w formie dwóch wystaw. Pierwsza w postaci reprodukcji 15 wybranych plakatów w formacie 100x150 cm zaprezentowanych w dniach 01.07.2022 – 31.07.2022 na ogrodzeniu Parku Oliwskiego. Druga to ekspozycja plakatów w 42 lokalizacjach blisko dworców PKP na obszarze całego Trójmiasta. W drugiej wystawie plakaty zostały zaprezentowane na  nośniki citylight (120x180 cm) – kampania odbyła się w dniach 01.06.2022-30.06.2022.

Przeprowadzenie kampanii społecznej w takiej formie miało na celu dotarcie z informacją do jak największej liczby odbiorców. Kampania ekologicznie uświadomiła nie tylko mieszkańców Gdańska i województwa pomorskiego, ale również osoby odwiedzające Trójmiasto – szacowany zasięg kampanii społecznej /wystaw wyniósł pond 120 tyś. osób (w tym: 90 tyś. osoby podróżujące PKP SKM i POLREGIO, 30 tyś. – osoby odwiedzające Park Oliwski).

Projekt „Kolej na ekologię!”  uświadomił społeczeństwo,  że transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem komunikacji/transportu, a decyzja wyboru transportu kolejowego może być deklaracją właściwej postawy proekologicznej.

Ponadto oprócz powyższych wystaw w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbył się – po raz pierwszy w historii instytucji (i mamy nadzieję, że nie ostatni) – wernisaż prac zrealizowanych w ramach projektu – przejdź na stronę

O funduszu – przejdź na stronę

 

Galeria