Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja artystyczna dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł na zorganizowanie 5. Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013. Celem wystawy jest promocja szkolnictwa artystycznego w Polsce, ukazanie jego potencjału, możliwości edukacyjnych oraz promocja najmłodszej generacji artystów, absolwentów uczelni.