Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rozwój nowoczesnych technologii multimedialnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Projekt pn.: "Rozwój nowoczesnych technologii multimedialnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku" dofinansowany w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  – umowa o dofinansowanie nr 04983/19/FPK/DEK z dnia 11.07.2019 r.

Na realizację zadania Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 000 zł.

Całkowity koszt zadania: 312 500 zł.

W ramach projektu Uczelnia została doposażona w sprzęt i wyposażanie umożliwiające realizację programów kształcenia i prezentację współczesnej sztuki multimedialnej na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom technologicznym.

Efekty realizacji zadania służą wszystkim studentom i pracownikom Uczelni oraz wspomagają aktywności i potrzeby wykraczające poza samą dydaktykę oraz działalność wystawienniczą.

Realizacja projektu objęła następujący zakres działań:

 • przeprowadzanie modernizacji systemu AV audytorium, małej auli, patio i holu (integracja z istniejącym systemem) wraz z dostawą sprzętu jego montażem i konfiguracją.
 • zakup urządzeń wizyjnych
  monitor podglądowy – 1 szt.,
  odbiornik skalujący TP – 2 szt.,
  wózek do monitora – 1 szt., rozdzielacz sygnału – 1 szt.,
  kamera PTZ – 4 szt.,
  nadajnik ścienny TP do kamery – 2 szt.,
  karta wejściowa TP do matrycy – 1 szt.,
  nadajnik ścienny TP z przełącznikiem – 1 szt.,
  monitor profesjonalny – 2 szt.,
  kontroler kamer PTZ – 1 szt.,
  interfejs prezentacji bezprzewodowych – 2 szt.,
  karta wejściowa do matrycy – 1 szt.
 • zakup sprzętu sieciowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem
  komputer AIO – 1 szt.,
  przełącznik sieciowy – 1 szt.,
  tablet graficzny – 1 szt.
 • zakup urządzeń audio
  przyłącze ścienne – 1 szt.
 • zakup sprzętu i wyposażania na potrzeby Wydziału Grafiki:
  aparaty cyfrowe – 3 szt.,
  obiektywy – 5 szt.,
  statyw – 1 szt.,
  głowica – 3 szt.,
  lampy studyjne – 2 zestawy,
  stół bezcieniowy z lampą- 2 szt.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Galeria