Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Doposażenie pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki

Projekt: „Doposażenie pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki”
 
realizowany w ramach programu:  „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 (60 000,00 PLN).
 

Planowany koszt zadania – 85 000,00 PLN

 
 
Informujemy, że dzięki środkom uzyskanym z grantu otrzymanego od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”  został zrealizowany projekt „Doposażenie pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki” związany z zakupem wielkoformatowej prasy graficznej o napędzie elektrycznym wyposażonej w hydrauliczny system ustawiania docisku.
 
Zakup nowej wielkoformatowej prasy o napędzie elektrycznym znacząco wpłynie na usprawnienie pracy oraz dalszy rozwój Pracowni Wklęsłodruku. Umożliwi wykonywanie odbitek z matryc metalowych o dużym formacie i podniesie jakość wykonywanych przez studentów prac dając im tym samym lepsze możliwości rozwoju oraz startu kariery artystycznej.