Rekrutacja 2024

Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Projekt pn.: „Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6 poprzez częściową wymianę stolarki okiennej i wprowadzenie systemu sterowania BMS dla centralnego ogrzewania”.

27 października 2022 roku ASP w Gdańsku jako pierwsza instytucja z województwa pomorskiego podpisała z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę w ramach naboru „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zrealizuje inwestycje „Poprawa warunków energetycznych budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dzięki której ograniczone zostanie zużycie ciepła, a także poprawią się warunki kształcenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  na realizację projektu udzielił Uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł z czego 520 tyś. zł w formie dotacji.

Projekt polegał na wymianie stolarki okiennej i wprowadzeniu systemu sterowania BMS dla centralnego ogrzewania w głównym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W ramach realizowanego projektu planujemy wymienić 129 okien z 225 okien budynku. Wymiana okien jest konieczna ponieważ na przestrzeni lat uległy one wyeksploatowaniu technicznemu i wypaczeniu przez co stały się nieszczelne i powodują bardzo wysokie straty ciepła. W okresie zimowym praca w pobliżu okien stała się  bardzo trudna, a często  niemożliwa z uwagi na napływ zimnego powietrza. Współczynnik przenikania ciepła jest większy  niż 1,4 W/m2 x K.

W ramach projektu zamontowane nowe okna, które są szklone szkłem dwukomorowym przez co współczynnik przenikania ciepła będzie nie większy niż 0,9 W/m2 x K, co odpowiada aktualnym wytycznym określonym w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle . Okucia okien zostały wzmocnione, co było niezbędne przy tak dużej powierzchni okien. Wprowadzone rozwiązania techniczne przyczyniły się do znacznego ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz w bardzo wysokim stopniu wpłynęły na komfort użytkowania pomieszczeń.

Ponadto w ramach projektu został zainstalowany system BMS dla kubatury części ogrzewanej wynoszącej 26 584,6 m³ dla powierzchni użytkowej 10 770,2 m2 zapewniającą właściwą efektywność systemu grzewczego. Obiekt dotychczas nie był wyposażony system automatycznej regulacji ciepła dostarczanego do pomieszczeń. Instalacja systemu BMS umożliwia bieżące monitorowanie zużycia mediów w budynku, monitorowanie temperatury zewnętrznej i wewnętrznej w Wielkiej Zbrojowni, w tym regulacji pracy (parametrów pracy) urządzeń grzewczych oraz zdalną obsługę urządzeń grzewczych.

Realizacja projektu umożliwiła uczelni racjonalne gospodarowanie i zarządzanie komponentami środowiska, co w efekcie przyczyniło się do  trwałego ograniczenia poboru ilości energii cieplnej i redukcji emisji CO2 oraz do poprawy warunków i bezpieczeństwa użytkowania budynku. Docelowo realizacja projektu wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Przeprowadzanie projektu wpłynęło  na zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w budynku Akademii Sztuk Pięknych o 1048,03 (GJ/rok), co przełożyło się zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 36,28 % rocznie.  Znaczna poprawa termoizolacji budynku, wpłynęła  również  na wzrost komfortu cieplnego odczuwanego przez jego użytkowników oraz na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji 31.12.2023.  Ostateczna wartość inwestycji to: 1 373 341,18 zł.