Rekrutacja 2024

Galeria Multimedialna na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

Projekt pn.: „Galeria Multimedialna na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku” dofinansowany w ramach Programów Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  – umowa o dofinansowanie nr 09638/18/FPK/DEK z dnia 04.07.2018 r.

 

Na realizację zadania Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł.

Całkowity koszt zadania: 112 500 zł.

 

Celem projektu jest modernizacja i wyposażenie przestrzeni wykładowo-wystawowej do stworzenia w niej Galerii Multimedialnej dla potrzeb kierunku Intermedia i kierunku Rzeźba na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Zakres modernizacji to m.in.:

1. Zakup urządzeń wizyjnych:

 • projektor 1 szt.,
 • matryca wizyjna 1 szt.,
 • nadajniki 3 szt.,
 • odbiorniki 4 szt.,
 • 1 zestaw mikrofonów,
 • mikser dźwiękowy 1 szt.

2. Zakup urządzeń audio:

 • głośniki kierunkowe 4 szt.,
 • wzmacniacz 1 szt.,
 • kolumny aktywne wraz z uchwytami 2 zestawy

3. Zakup szaf i skrzyń do montażu i przechowywania urządzeń:

 • szafa Rack wraz z akcesoriami 1 szt.,
 • skrzynia flight case "kablarka"1 szt.

 

Galeria Multimedialna umożliwi realizację nowych, kuratorskich programów wystawienniczych oraz prezentacyjnych, w tym przeglądów prac studentów – śródsemestralnych i semestralnych. Ponadto efekt realizacji zadania służyć ma wszystkim studentom i pracownikom Uczelni ASP w Gdańsku, wspomagać szereg aktywności i potrzeb wykraczających poza samą dydaktykę oraz działalność wystawienniczą.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

 

 

Galeria