Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Doposażenie pracowni fotograficznej i intermediów ASP w Gdańsku

Projekt pn.:

„Doposażenie pracowni fotograficznej i intermediów ASP w Gdańsku” realizowany w ramach programu:
„Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – planowany koszt zadania 94 118,00 PLN


Realizacja zadania poprzez zakup sprzętu do Pracowni fotograficznej i intermediów:

  • Zakup sprzętu fotograficznego (5 aparatów fotograficznych, 4 obiektywy): obiektyw Sigma 15 F/2.8, aparat fotogr. NIKON D90 BODY 5 szt., obiektyw NIKKOR 180mm, obiektyw NIKKOR 60 mm, obiektyw NIKKOR 70-300 mm – na kwotę 23 260,00 środki MKiDN – realizacja 08/2012
  • Zakup sprzętu audio wideo (2 rejestratory, 3 mikrofony, kamera, elementy adaptacji akustycznej wnętrza):
    1. rejestratory audio +słuchawki 2 szt., elementy adaptacji akustycznej wnętrza, Mikrofon kierunkowy, Mikrofon pojemnościowy do nagrań terenowych + tyczka do mikrofonu, Mikrofon z filtrem przeciw wietrznym – na kwotę 9413,32 środki MKiDN – realizacja 08/2012;
    2. SONY NEX-VG20E+obiektyw – kamera na kwotę 7699,00 środki MKiDN – realizacja 08/2012 – ogółem 17 112,32
  • Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (7 komputerów, karta dźwiękowa): Zewnętrzna karta dźwiękowa – realizacja 09/2012,, Oprogramowanie Photoshop EXTENDED CS6 – 6 szt. – realizacja 08/2012, Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 production premium MLP ENGAOO – iMac- realizacja 08/2012, Oprogramowanie Ableton Live – realizacja 11/2012, Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 production premium MLP ENGAOO – realizacja 11/2012, Zestaw Komputerowy BIZNES- realizacja 11/2012, Komputer Apple iMac 21.5" – 6 szt.- realizacja 08/2012, Komputer Apple iMac 21.5" – 6 szt. Korekta – realizacja 12/2012 – na kwotę 29939,81 środki MKiDN, na kwotę 12675,00 środki ASP w Gdańsku – ogółem 42 614,81
  • Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 82 987,13 z czego środki MKiDN 70 312,13, wkład własny ASP w Gdańsku 12 675,00
  • Cele realizacji zadania: Dzięki zakupionemu sprzętowi w obecnym roku akademickim udało się otworzyć studia magisterskie na kierunku Intermedia i studia licencjackie na specjalności Fotografia. Sprzęt ten uzupełnił posiadane możliwości ćwiczeń praktycznych będących niezbędnym elementem umiejętności projektowych w realizacji przekazu artystycznego. Jest zaplecza technologicznym dzięki któremu studenci mogą prezentować i doskonalić swoje umiejętności. Dostępność zakupionego sprzętu umożliwia doskonalenie wyrazu artystycznego w obszarze nowych mediów. Ma swój wymiar dydaktyczny. Pozwala rozszerzyć zakres programów i poszukiwań w form kształcenia.