Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku.

Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku.


Franciszek Duszeńko

Projekt realizowany był w Bibliotece ASP w ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Programu był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 32 006,50 zł, w tym dotacja MKiDN w kwocie 24 000,00 zł oraz wkład własny ASP w kwocie 8 006,50 zł. Okres realizacji projektu: 04.05.2015-31.12.2015.

Przedmiotem zadania była digitalizacja i inwentaryzacja dorobku twórczego prof. Franciszka Duszeńki, przekazana w 2013 r. Uczelni przez żonę profesora – Panią Urszulę Ruhnke-Duszeńko. Zeskanowano 520 fotografii stanowiących dokumentację dorobku rzeźbiarskiego profesora oraz 1500 rysunków przedstawiających projekty pomników i innych różnorodnych realizacji rzeźbiarskich artysty.

Właścicielem autorskich praw majątkowych prezentowanego zbioru jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

 

Fotografie
 

I/A/1           Prace z okresu nauki w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Łodzi i PWSSP w Sopocie – pobierz

I/A/2           Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblince – pobierz

I/A/3           Pomnik Bohaterów Westerplatte w Gdańsku – pobierz

I/A/4           Pomnik Marii Konopnickiej w Gdańsku – pobierz

I/A/5           Płaskorzeźba Kopernik na zamku w Malborku – pobierz

I/A/6           Pomnik Polskich Artylerzystów w Toruniu – pobierz

I/A/7           Figura Chrystusa do kościoła św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach – pobierz

I/A/8           Rewitalizacja miejsca pamięci narodowej Westerplatte – pobierz

 

Rysunki
 

I/B/1           Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblince – pobierz

I/B/2           Pomnik Bohaterów Westerplatte i Cmentarz Poległych Obrońców Westerplatte – pobierz

I/B/3           Tematyka sakralna – pobierz

I/B/4           Pomnik Polskich Artylerzystów w Toruniu – pobierz

I/B/5           Struktury – pobierz

I/B/6           Medale – pobierz

I/B/7           Mikołaj Kopernik – pobierz

I/B/8           Maria Skłodowska-Curie – pobierz

I/B/9           Włodzimierz Lenin – pobierz

I/B/10          Martyrologia – pobierz

I/B/11          Cmentarz Łostowicki w Gdańsku, Kwatera Żołnierzy AK – pobierz

I/B/12          Różne założenia pomnikowe – pobierz

I/B/13          Tematyka muzyczna – pobierz

I/B/14          Projekty różne niezidentyfikowane – pobierz

 

Rysunki wyodrębnione ze Spuścizny Franciszka Duszeńki i zdigitalizowane poza projektem Digitalizacja i ewidencja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece ASP w Gdańsku – pobierz