Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia stacjonarne, licencjackie

Grupa przedmiotów kształcenia podstawowego

Grupa przedmiotów kierunkowych

Grupa przedmiotów dla specjalności Animacja

 • Warsztat Animacji – realizowane z udziałem zaproszonych gości
 • Podstawy Animacji
 • Realizacja Filmu Animowanego – prof. ASP dr hab. Piotr Muszalski, mgr Bartosz Zarzycki
 • Podstawy Projektowania i animacji Cyfrowej 3D – mgr Adam Przybysz
 • Postprodukcja obrazu filmowego – korekcja barwna 
 • Scenografia Filmu Animowanego – dr Karol Lewalski
 • Fotografia – prof. ASP dr hab. Zbigniew Treppa
 • Język filmowy – mgr Sławomir Pultyn
 • Kompozycja Kadru Filmowego – mgr Sławomir Pultyn
 • Historia Filmu i Filmu Animowanego

Grupa przedmiotów teoretycznych

 • Historia Sztuki i Kultury – prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska
 • Historia Grafiki – prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska
 • Historia Filozofii z Elementami Etyki i Socjologii Sztuki – prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
 • Prawo Autorskie z elementami przedsiębiorczości – mgr Małgorzata Matyka
 • Analiza Dzieła Sztuki – prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska
 • Seminarium części teoretycznej pracy licencjackiej

Ponadto plener, lektorat (język angielski B2) oraz wychowanie fizyczne.